Apliācijas
Apliācijas kuras tu izmanto vis vairāk mobilajā telefona
līdz Laura Repina
5 jautājumi
1. Kura no dotajiem uzrakstiem ir pareizs ?
a A
b C
c B
d D
2. Kura no dotajiem uzrakstiem ir pareizs ?
a A
b C
c B
d D
3. Kura no dotajiem uzrakstiem ir pareizs ?
a B
b C
c A
d D
4. Kura no dotajiem uzrakstiem ir pareizs ?
a Kreisaja pusē
b Neviena no dotajam atbildem
c Labajā pusē
5. Kura no dotajiem uzrakstiem ir pareizs ?
a Aukšējā
b Neviena no dotajam atbildem
c Apakšējā